מקצוע מידע על מקצוע : גישה מערכתית בניהול מגה פרוייקט בניה - 019626

019626 - גישה מערכתית בניהול מגה פרוייקט בניה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

ניתוח מרכיבי הניהול של מגה-פרוייקט בניה לרבות המרכיבים האסטרטגיים כגון: שיטות לתכנון, ביצוע ומימון תוך שימוש בגישה מערכתית כוללת מעמדה של מנהיגות בהתבסס על 4 חקרי אירוע ( case - studies ).
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2269526 2005 nasa history division dr. alexander laufer shared voyage
2217944 2000 john wiley and sons inc dr. alexander laufer project management success stories

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:17:07