מקצוע מידע על מקצוע : ניהול פרוייקטים בסביבה דינמית - 019625

019625 - ניהול פרוייקטים בסביבה דינמית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

השתנות הנחות היסוד בניהול פרוייקטים, תכנון ובקרה בתנאי אי ודאות, על אמון ותלות הדדית, תקשורת אינטנסיבית, התאמת עקרונות הניהול לפרוייקט, תפקידי מנהל הפרוייקט בשלבי הפרויקט, ניהול שינוי ארגוני.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1996 american management association a. laufer managing projects in a dynamic environmental
  2005 nasa a. laufer, t. post and e.j. hoffman shared voyage: learning and unlearning from remarkable project

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:43:06