מקצוע מידע על מקצוע : ניהול פרוייקטי בניה בשלב היזום - 019624 (Current)

019624 - ניהול פרוייקטי בניה בשלב היזום
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  018622 ייזום והפעלת פרוייקטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ניהול של פרוייקטי בניה משלב היזום עד שלב התכנון המפורט: הגדרת תכולת הפרוייקט, שיטות לקבלת החלטות, תכנון בתנאי אי-ודאות, סביבת הפרוייקט ובעלי עניין, צורות ארגוניות, שיטת התקשרות, תכנת פרוגרמה תכנון ורישוי הפרוייקט, הליכי הפקעות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 רבין 08:30-10:30 ב ד"ר זאל דורה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 asce   quality in the constructed project: a guide for owners, designers and constructors
2000 addison wesley-longman and charlered ins. of build a. kwakyeia construction project administration: in practice

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 02:10:58