מקצוע מידע על מקצוע : בניה רזה-ניהול הייצור בתכן ובבנייה - 019619

019619 - בניה רזה-ניהול הייצור בתכן ובבנייה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מצב ניהול הבניה - כלים נפוצים ונקודות כשל: קשיים, חוסר יעילות ובזבוז. מדדים להצלחה. שיטות ניהול התכן, המידע והייצור בתחומי הנדסה שונים. הוספת ערך, זרימה בייצור, תזמון במשיכה וניהול מידע ממוחשב. יישום עקרונות ניהול בשיטת הבניה ה"רזה" ( lean ) בתכן ובהקמה של מתקנים בנויים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1996 free press womack and jones lean thinking
  1996 irwin chicago hopp and spearman factory physics
  1997 amacom laufer simultaneous management

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 14:32:15