מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מעשיות להנעת עובדים בבניה - 019618

019618 - שיטות מעשיות להנעת עובדים בבניה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הנעת עובדים. גורמים פיסיולוגיים וסביבתיים. מדידת רמת ההנעה. ההשפעה על רמת הביצוע, איכות ובטיחות העבודה, העדרות ותחלופה. שיטות שונות של שכר עידוד לפועלים ולצוות ניהולי באתר.


נערך בתאריך 21/01/2022 בשעה 00:05:39