מקצוע מידע על מקצוע : חקר עבודה ושיפור שיטות בבנייה - 019608

019608 - חקר עבודה ושיפור שיטות בבנייה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

פריון העבודה בבנייה, הגורמים המאפיינים את הייצור, שיטות חקר זמן, שיפור שיטות בבנייה, איזון מערכות כח-אדם וציוד, השפעת מבנה הארגון. החדרת שינויים יזומים. השפעת ההתרגלות על התפוקה, בקרת איכות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:54:21