מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח כלכלי של פרויקטים ציבוריים - 019606

019606 - ניתוח כלכלי של פרויקטים ציבוריים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

בעיות כלכלת הרווחה. קריטריונים של יעילות ושויונות. שערוך התשומות, התפוקות ושיעור ההיוון בפרוייקטים ציבוריים. החלטות רב-קריטריוניות. בעיות מיוחדות בניתוח כלכלי של פרוייקטים בהנדסה אזרחית.


נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 04:43:08