מקצוע מידע על מקצוע : למידה עמוקה ותורת הקירובים - 196014

196014 - למידה עמוקה ותורת הקירובים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104222 תורת ההסתברות   (   מקצועות קדם
) 104295 חשבון אינפיניטסימלי 3 ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  094411 הסתברות ת'   ( או
) 104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    


החלק הראשון של הקורס יסקור בקצרה את התיאוריה הקלאסית של למידה והאתגרים שמציבה לה מהפכת הלמידה העמוקה שתפסה תאוצה בעשור האחרון. החלק השני והעיקרי של הקורס יתמקד בכח הקירוב של רשתות עמוקות. נושאים אפשריים כוללים אוניברסליות של רשתות עם קישוריות מלאה, אוניברסליות של רשתות קונבולוציה ורשתות אינווריאנטיות כלליות, קצב הקירוב לפונקציות חלקות, קירוב באמצעות בסיסי פונקציות סטנדרטים ( finite elements splines, wavelets ) על ידי רשתות ומשפחות של פונקציות שקירובן על ידי רשתות עמוקות בהרבה מהקירוב המתקבל על ידי מודלים אחרים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יכירו את המושגים הבסיסיים של למידה ממוחשבת והדיון התאורטי סביבה.
2. יהיו מיומנים בקריאתמחקר עדכני על כוח הקירוב של רשתות ניורונים ויוכל להתחיל לנהל מחקר עצמאי בנושא.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 cambridge university press shai shalev-shwartz and shai ben-david understanding machine learning: from theory to algorithem

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 02:31:08