מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אנליטיות במיש. דיפ. - 196012 (Current)

196012 - שיטות אנליטיות במיש. דיפ.
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
) 104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104136 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'   ( או
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  104043 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1   ( או
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  104044 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2   ( או
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'   ( או
) 104295 חשבון אינפיניטסימלי 3 ו -    


יש ללמוד כקדם או בצמוד לקורס זה את אחד מצמדי המקצועות הבאים: ( 104215 + 104220 ) או ( 104215 + 104228 ) או ( 104221 + 104223 ) או ( 104122 ו - 104030 )._
טורי פורייה מוכללים ובעית שטורם-ליוביל. בעיות צמודות ולא צמודות לעצמן. מש' האלטרנטיבה של פרדהולם. פונקציות גרין ושימושים. משוואות בסל ולז'נד. פתרונות של משוואות דיפרנציאליות חלקיות בעזרת שיטות התמרה (פורייה ולפלס).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. לקבל תנאי פתירות למשוואה רגילה אי-הומוגנית עם תנאי שפה.
2. לקבל ולהשתמש בפונקצית גרין למשוואות רגילות וחלקיות.
3. לקבל פתרונות למשוואות חלקיות בעזרת טורי פורייה מוכללים תוך שימוש בפונקציות מיוחדות והכרת תכונותיהן.
4. לקבל פתרונות למשוואות רגילות וחלקיות בעזרת התמרות אינטגרליות, תוך שימוש בפונקציות מיוחדות.


הערות
הקורס יועבר בשפה האנגלית
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 09.02.2023 א
  ה 09.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
101 אולמן 12:30-14:30 ב פרופ' פרס הרי לידיה הרצאה 10 10
101 אולמן 12:30-14:30 ה


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 scholar's choice el ince ordinary differential equatioms
1987 society for industrial and applied mathematics carrier and pearson ordinary differential equations
2011 wiley stakgold green's function and boundary value problems
1972 dover books on mathematics lebedev special functions and their applications
2011 הפקולטה למתמטיקה, טכניון יהודה פינצ'ובר וקובי רובינשטיין מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
1995 הפקולטה למתמטיקה, טכניון סמי זעפרני ואלן פינקוס טורי פורייה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 02:25:01