מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במתמטיקה שימושית 2 - 196001

196001 - סמינר במתמטיקה שימושית 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  034013 תורת הזרימה 1       מקצועות קדם
  104191 מכניקת הרצף     או


נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית. סמסטר ב' תשע"ז: משוואות דיפרנציאליות מסדר שבור ושימושיהן לתיאור של דיפוזיה אנומלית. סמסטר ב' תשע"ח: שימושים בביולוגיה, פיזיולוגיה ורפואה. סמסטר א' תש"פ: משחקים דפרנציאליים.


נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 02:13:16