מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי הבניה - 019521

019521 - נושאים מתקדמים במדעי הבניה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:58:15