מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי הבניה - 019521

019521 - נושאים מתקדמים במדעי הבניה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:12:39