מקצוע מידע על מקצוע : אקוסטיקת הבניה 2 - 019519

019519 - אקוסטיקת הבניה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מקורות הקול הסביבתי, התקדמות קול באטמוספירה, מתרסי רעש, הגנה אקוסטית באמצעות חזית הבנין כולל מרפסות וחלונות. תכנון דירות, שכונות, ערים, הגנה בפני מקורות הרעש הסביבתי, אקוסטיקה של מבני תעשייה ואתרי תעשייה. אתרי בנייה, מחצבות, איצטדיונים. שימוש בתאוריות פיזיקליות לניתוח התקדמות קול בתעלות ומשתיקי קול, תאורית ההרחפה האקוסטית.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:52:35