מקצוע מידע על מקצוע : חמרי בניה מרוכבים - 019517

019517 - חמרי בניה מרוכבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

חומרים מרוכבים: גיאומטרית הפאזות ותכונות הפאזות, התנהגות פן הבינים, תכונות אלסטיות, התנהגות בשבר, סוגי סיבים, הגיאומטריה שלהם ותכונותיהם. מערכות משוריינות וסיבים, חומרים פלסטיים משוריינים, חומרי מליטה משוריינים בסיסים. בטונים פולימריים, שימושים בהנדסה אזרחית.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:32:23