מקצוע מידע על מקצוע : חומרים פלסטיים בבניה - 019516

019516 - חומרים פלסטיים בבניה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מבוא למדע הפולימרים, תהליכי פולמריזציה, מבנה ותכונות מכניות של פולימרים, אלסטומרים, פולימרים גבישיים, דיבים, פולימרים זכוכיתיים. התנהגות ויסקואלסטית. איטום על ידי חומרים פלסטיים, דבקים, קצפים, צנורות ואביזרי בנייה מחומרים פלסטיים. ריצוף בחומרים פלסטיים קיימות עמידות באש.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:23:24