מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בתורת הבטון - 019513

019513 - פרקים נבחרים בתורת הבטון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014505 חומרי בנייה       מקצועות קדם


שינויי נפח עקב חום הידרציה, טמפרטורה, ושינויי רטיבות. מחזור חיים, מאמצים וסדקים הנגרמים על ידיהם ואמצעים לבקרתם. קיימות הבטון והבטון המזוין - קורוזיה והגנה בפניה. התנהגות בטון טרי בתנאי אקלים חם, בשריפה, בטמפרטורות גבוהות ונמוכות מאוד. מוספים מינרליים: אפר פחם, מיקרוסיליקה. מוספים על-פלסטיים. בטונים מיוחדים: בטון בעל חוזק גבוה. מקזז הצטמקות, דורך פרוצמנט, בטון שרף, בטון קל. בטון כבד. הערכת טיב הבטון במבנה באמצעים ושיטות חדישות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:01:54