מקצוע מידע על מקצוע : פרקים מתקדמים במערכות צמנטיות - 019512

019512 - פרקים מתקדמים במערכות צמנטיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014506 טכנולוגיה מתקדמת של בטון       מקצועות קדם


הרכבו הכימי והמינרלי של צמנט פורטלנד. המערכה צמנט-מים. הידרציה והגורמים המשפיעים עליה. מוצרי ההידרציה. מבנה האבן הצמנטית, איזותרמות של ספיחה, המודל של פאורס, המודל של פלדמן-סרידה, הערכה בקורתית של המודלים. תכונות מכניות של אבן צמנטית והגורמים המשפיעים עליהן. המערכת עיסה צמנטית אגרגט הידבקות בין העיסה לאגרגט. תכונות מכניות, קורוזיה כימית וקיימות של בטון.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:41:52