מקצוע מידע על מקצוע : תאורה טבעית ומלאכותית בבנינים - 019511

019511 - תאורה טבעית ומלאכותית בבנינים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קרינה אור וראיה, העין, פוטומטריה, חישובים ומדידות בתאורה, סינוור מסירת צבע, כיווניות האור, גורמים סוביקטיביים - פסיכולוגיים בתאורה. מקורות ליבון ופריקה. גופי תאורה. המאור היומי, אור השמש, פילוג ספקטראלי, הצללה, שילוב תאורה יומית ומלאכותית, העומס התרמי של מתקן התאורה, תכנון הסביב החזותי ( visual environment ) כחלק מעיצוב הפנים והארכיטקטורה של הבנין, מחיר האור.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:48:58