מקצוע מידע על מקצוע : מכניקת מבנים טמונים - 019432

019432 - מכניקת מבנים טמונים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014108 סטטיקת מבנים   (   מקצועות קדם
) 014411 הנדסת קרקע ו -    


קימור ועקרונות בסיסיים של תכן מבנים טמונים, מאמצים בתווך אלסטי עבור מבנה לא מדופן (אליפטי, ריבועי, מלבני, כדורי, פרסה), מנהרות מדופנות בעלות חתך עגול וצורה כללית, דיפון עבה טרומי ואחיד, דיפון דק-דופן (מלבני, אליפטי, קשתות), חלל כדורי מדופן. מבוא להתנהגות סיסמית ודינמית של מבנים תת-קרקעיים מדופנים.

תוצאות למידה
סטודנט אשר סיים את הקורס בהצלחה, יהיה בעל היכרות רחבה עם הסוגים העיקריים של מבנים תת-קרקעיים ושיטות האנליזה השונות לחישוב ההטרחות באלמנטים קונסטרוקטיביים בבעיות סטטיות ודינמיות. כמו כן, יהיה מסוגל לבצע תכן קונסטרוקטיבי של מבנים טמונים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 chapman and hell, london,ny bulson ps. buried structures. static and dynamic strength
1973 akademiai kiado, budapest szechy k. the art of tunneling
1991 elsevier. ny sinha r.s underground structures design and construction

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:21:38