מקצוע מידע על מקצוע : ביסוס - 019430 (Current)

019430 - ביסוס
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014411 הנדסת קרקע       מקצועות קדם


משוואות התסבולת, מקדמי התיקון והקשר לדחיסות הקרקע, תסבולת של יסודות רדודים על קרקע שכבתית, אינטראקציה מבנה-קרקע, השפעת קשיחות המבנה (לדוגמא: רפסודה), פתרונות אלסטיים לכלונסאות על בסיס הפתרון של mindlin. בדיקות לשלמות הכלונס, ניתוח ניסויי העמסה על כלונסאות, ביסוס בחרסית תופחת.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    13:30-15:30 ג   הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 mcgraw hill j.e. bowles .foundation analysis and design, 5th edition
1980 wiley h.g. poulos and e.h. davis .pile foundation analysis and design

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:01:53