מקצוע מידע על מקצוע : חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה - 019427

019427 - חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

אלמנטים של אנליזה טנסורית, מאמצים ועיבורים, משוואות יסוד של מכניקת הרצף, אלסטיות והיפר-אלסטיות, היפו-אלסטיות, מודלים קווזי-לינאריים ויסקו-אלסטיות ומודלים ראולוגיים פלסטיות: שיקולים כלליים, מודלים מודלים קלאסיים של פלסטיות קרקע, מודלים פלסטיים בלתי אסוציאטיביים, שינויי נפח פלסטיים, מודלים של מצבים קריטיים התנהגות פריכה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001770 1984 prentice-hall, inc. c.s. desai and h.g. siriwardane constitutive laws for engineering materials

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 00:46:36