מקצוע מידע על מקצוע : חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה - 019427

019427 - חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

אלמנטים של אנליזה טנסורית, מאמצים ועיבורים, משוואות יסוד של מכניקת הרצף, אלסטיות והיפר-אלסטיות, היפו-אלסטיות, מודלים קווזי-לינאריים ויסקו-אלסטיות ומודלים ראולוגיים פלסטיות: שיקולים כלליים, מודלים מודלים קלאסיים של פלסטיות קרקע, מודלים פלסטיים בלתי אסוציאטיביים, שינויי נפח פלסטיים, מודלים של מצבים קריטיים התנהגות פריכה.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001770 1984 prentice-hall, inc. c.s. desai and h.g. siriwardane constitutive laws for engineering materials

נערך בתאריך 23/01/2021 בשעה 22:26:38