מקצוע מידע על מקצוע : תורת הפלסטיות במכניקת הקרקע - 019425

019425 - תורת הפלסטיות במכניקת הקרקע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014409 גיאומכניקה       מקצועות קדם
  019427 חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה     או


הגדרה של התנהגות פלסטית, שימוש בתורת הפלסטיות במכניקת הקרקע, התכונות של חומר פלסטי וההתנהגות של חומרים פלסטיים. שיטות ניתוח - אנליזה גבולית ושיטת המאפיינים, שיטות מקובלות לחישוב יציבות (כגון: תסבולת, מדרונות וכו') והגבלתן. הצעת שיטות נכונות יותר.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 14:31:17