מקצוע מידע על מקצוע : אספקטים גיאוטכניים של רעידות אדמה - 019424

019424 - אספקטים גיאוטכניים של רעידות אדמה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014411 הנדסת קרקע       מקצועות קדם


רקע, סייסמולוגיה, מכשירי מדידה, מאפיינים של רעידות אדמה, התנהגות של קרקע תחת העמסה מחזורית, מעבר גלי גזירה דרך חתך קרקע, תגובת אתר התנהגות של יסודות רדודים, יסודות עמוקים וקירות תומכים, יציבות מדרונות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 prentice hall s.l. kramer geotechnical earthquake engineering

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:18:20