מקצוע מידע על מקצוע : טפול במים ושפכים בתעשיה - 019337

019337 - טפול במים ושפכים בתעשיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  019318 כימיה של הסביבה       מקצועות קדם
 
  019309 טיפול מתקדם במים       מקצועות צמודים


דרישות איכות מים להזנת דודי קיטור ומערכות קירור. תהליכי טיפול מים לתעשיה, טיפול במערכות סחרור. שפכים ופסולת מתהליכים תעשייתיים והשפעתם על מערכות ביוב צבוריות ועל הסביבה. מרכיבים רעליים, תהליכי טיפול בשפכי תעשיה וסילוק פסולת רעילה. שימוש חוזר במים.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:09:37