מקצוע מידע על מקצוע : טיפול בפסולת מוצקת - 019326

019326 - טיפול בפסולת מוצקת
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  124801 כימיה אורגנית 1ב       מקצועות קדם
  125801 כימיה אורגנית     או
 
  014326 טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקת       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  016338 טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה      
  017024 פסולת מוצקה ובוצות בחקלאות      
  076911 פסולת מוצקה ובוצות בחקלאות      
 
  016326 טיפול בפסולת מוצקת       מקצועות זהים


תכונות פיסיקליות והרכב כימי של פסולת עירונית וחקלאית מוצקת. מערכות אחסון והובלה, שיטות סילוק ובכללן מילוי וכיסוי, שריפה, קומפוסטציה, פירוליזה וסילוק לים, שיטות למחזור ולשימוש חוזר בחומרי פסולת מוצקת. ארגון וניהול שרותי סילוק פסולת, אספקטים כלכליים, יעילות תהליכים ומחירים.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:16:38