מקצוע מידע על מקצוע : טיפול מתקדם במים - 019309

019309 - טיפול מתקדם במים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם העוסק בתאוריה ופרקטיקה של תהליכי טיפול פיזיקו-כימיים במים. בחציו הראשון של הקורס יתבצע מעבר לעומק על תגובות שיווי משקל חומצה-בסיס, חימצון חיזור, קומפלקסציה של מתכות עם הדרוקסידים וליגנדים נפוצים, ושיקוע מלחים מבוסס קומפלקסציה בתמיסות מרוכזות. השלב התאורטי השני של הקורס יעסוק בתכנון עקרוני של תהליכי טיפול מתקדמים במים: שיקוע כימי ופיזיקלי, חימצון רגיל וחימצון מתקדם (ע"י רדיקלים חופשיים), חילוף יונים, ספיחה על פחם פעיל וחיטוי (כולל תוצרי לוואי). יינעל בניתוח ממוחשב ומידול של שליטה בתאוריה הכימית המאפשרת תכנון של תהליכי טיפול במים. יכולת מידול של הפרקציונציה הכימית בתמיסה ע"י תוכנת phreeqc. יכולת לתכנן באופן כללי מספר תהליכי טיפול במים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:50:24