מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת גשרים מתקדמת - 019150

019150 - הנדסת גשרים מתקדמת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  018138 גשרי בטון       מקצועות קדם


גשרי מקטעים טרומים ויצוקים באתר, גשרים בדחיקה, גשרים יצוקים באתר בשיטת מפתח אחר מפתח, דריכה של מבנים לא מסוימים סטטית, השפעות הצטמקות וזחילה על הסכמה הסטטית, תכנון סמכים ותפרים בגשרים, אנליזה של גשרים לרעידות אדמה וכוחות אופקיים, בעיות מיוחדות בגשרי רכבת: אינטראקציה גשר - מסילה, בעיות ביצוע בגשרי מקטעים - טכנולוגיה.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  1978 prestress concrete institute-post tensioning insti   precast segmental box girder bridge manual
000213094 1989 jhon wiley and sons walter podolny jr. and jean m. muller construction and design of prestressed concrete segmental bridges

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:56:54