מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה של חומרים רכים - 019149

019149 - מכניקה של חומרים רכים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מכניקת רצף בסיסית: טנסורים,קינמטיקה, מאמצים, שיווי משקל. חוקים קונסטיטוטיביים:היפראלסטיות, אי-אחידות ואניזוטרופיה חומרית, מודלים של חומרים רכים. חומרים אלקטרו-אקטיביים: צימוד אלקטרו-מכני, בעיות ערך שפה אלקטרו-מכניות. חומרים כימו-אקטיביים: צימוד כימו-מכני, בעיות ערך שפה כימו-מכניות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002253480 1980 krieger publishing company a.c.eringen mechanics of continua

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 17:53:56