מקצוע מידע על מקצוע : תכנון מבנים לרעידת אדמה - 019143

019143 - תכנון מבנים לרעידת אדמה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים   (   מקצועות קדם
) 019141 דינמיקה של מיבנים 1 ו -    


תכונות של רעידות אדמה סייסמיות. פיזור הסתברותי של אורדינטות התגובה הספקטרליות. תגובות של מערכות לינאריות עם מספר דרגות חופש. תגובות של מערכות לא לינאריות. תגובת חומרים ואלמנטי קונסטרוקציות לרעידת אדמה. עקרונות בסיסיים בתכנון אנטיסייסמי. תכנון אנטיסייסמי של מבנים, סקירה של מספר רעידות אדמה. השפעת גומלין בין קרקע ומבנה. יישום מחשבים בתכנון. פרוייקט בתכנון אנטיסייסמי של מבנה מורכב.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:08:53