מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה של מיבנים 1 - 019141

019141 - דינמיקה של מיבנים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014145 תורת החוזק 2       מקצועות קדם
 
  012134 דינמיקה של מבנים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תזוזות, מהירויות ותאוצות יחסיות ומוחלטות. משוואות לגרנז' עבור מערכות דיסקרטיות. מערכות רציפות חופשיות ומאולצות: קורות ופלטות. השפעת הריסון. משוואת הגלים בבעיות חד ממדיות. פתרונות נומריים, מבוא לשיטת האופיינים. שימוש בשיטות וריאציוניות לפתרון תנודות של קורות, עם ובלי השפעת כוח הגזירה. עקרון המילטון. שיטת ריילי ריץ. יישום מחשבים בפתרון בעיות מעשיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:22:47