מקצוע מידע על מקצוע : אלמנטים סופיים באנליזה של מבנים - 019140

019140 - אלמנטים סופיים באנליזה של מבנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016144 מבוא לאלמנטים סופיים       מקצועות קדם
 
  036016 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


עקרונות וריאציוניים. הנחת שדה הזזות. אלמנטים איזופרמטריים. גופי סיבוב. כפיפת פלטות. קליפות סיבוב. אי-לינאריות גיאמטרית וחומרית. יציבות, דינמיקה ותנודות. טכניקות חישוב בבעיות לא לינאריות באלמנטים סופיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 prentice hall weaver and johnston finite elements for structural analysis

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:20:24