מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה מכוונת לתכן מבנים - 019137

019137 - אנליזה מכוונת לתכן מבנים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים       מקצועות קדם


ניסוח בעיות אנליזה לינארית, אנליזה לא לינארית ואנליזה דינמית לצורך תכן. שיטות שונות לפתרון בעיות האנליזה: שיטות ישירות, קירובים מקומיים, גלובליים ומשולבים. שימושים במערכות מבנה גדולות ומורכבות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 kluwer u. kirsch design-oriented analysis of structures

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:17:18