מקצוע מידע על מקצוע : תכן אופטימלי של מבנים - 019136

019136 - תכן אופטימלי של מבנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים       מקצועות קדם


מושגי יסוד, סוגי משתנים, אילוצים, פונקצית מטרה. ניסוחים שונים לבעיות תכן אופטימלי של מבנים. שיטות פתרון לאופטימיזציה של מבנים. שימושים באלמנטי מבנה שונים ובמערכות מבנה מורכבות. אופטימיזציה של מבנים גדולים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 springer u. kirsch structural optimization

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:10:28