מקצוע מידע על מקצוע : מודלים וסימולציה של מערכות טבעיות - 019062

019062 - מודלים וסימולציה של מערכות טבעיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014006 מבוא לשיטות נומריות       מקצועות קדם
  054374 אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ'     או
 
  017014 מודלים וסימולציה של מערכות טבעיות       מקצועות זהים


מערכות: משתני מצב, תנאי גבול. מציאות, מודל, סימולציה, אופטימיזציה. דינמיקה של אוכלוסיות. מערכות מרובות תאים. מודלים דטרמיניסטיים רציפים. אירועים סטוכסטיים. צימצום ופישוט מודלים. אימות מודלים. מודלים של מערכות סביבתיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1976 wiley intescience zeigler b.p. theory of modelling and simulation
1977 wiley intescience gold h.j. mathematical modeling of biological systems

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:56:34