מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בבעיות מתקדמות בהנדסה חקלאית - 019054

019054 - סמינר בבעיות מתקדמות בהנדסה חקלאית
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  078406 סמינר בבעיות מתקדמות בהנדסה חקלאית       מקצועות זהים


לפי נושא נבחר.


נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 00:04:43