מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במיכון חקלאי - 019053

019053 - סמינר במיכון חקלאי
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  078190 סמינר במיכון חקלאי       מקצועות זהים


לימוד עצמי של נושאים נבחרים במיכון חקלאי ותהליכי עיבוד קרקע. דיון בנושאים אלו בפגישות סמינריוניות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 20:00:50