מקצוע מידע על מקצוע : שיטות נומריות למהנדסים - 019003

019003 - שיטות נומריות למהנדסים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014006 מבוא לשיטות נומריות       מקצועות קדם
 
  036015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  038727 שיטות נומריות בהנדסת מכונות      


פתרון בעיות הנדסיות בשיטות נומריות: מערכת משוואות ליניאריות עם דגש על מטריצות דלילות, פתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות עם תנאי התחלה ותנאי גבול, פתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות אליפטיות ופרבוליות בשימוש בשיטת הפרשים סופיים, מציאת מינימום ומקסימום לפונקציות בשיטות דטרמיניסטיות וסטוכסטיות. אינטרפולציה ואינטגרציה נומרית. הקורס ילווה במספר תרגילי בית גדולים אשר יתנו לסטודנט התנסות והבנה עמוקה יותר ע"י פתרון בעיות אמיתיות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:11:17