מקצוע מידע על מקצוע : משואות דיפרנציאליות - 019002

019002 - משואות דיפרנציאליות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מרחבי פונקציות בעלי נורמה ומכפלה סקלרית. בעית תנאי ההתחלה במשואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות-היפרבוליות. בעית תנאי השפה במשואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות-אליפטיות. פתרונות בעזרת התמרות. פתרונות בשיטות אנרגיה. יציבות במשואות דיפרנציאליות רגילות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:11:29