מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בלימודי מקרקעין - 018826

018826 - סמינר מתקדם בלימודי מקרקעין
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

טיפול וניתוח בעיות כלליות בשומת מקרקעין. הכנת שומה מלאה (איסוף מידע תכנוני, משפטי, פיסי ונתוני שוק, גיבוש עקרונות, גורמים ושיקולים, עריכת תחשיבים וקביעת השווי, הכנת דו"ח שומה מלא והצגת השומה). נושאי העבודה יכללו את התחום התיאורטי של שמאות המקרקעין וכן את התחום המעשי והמחקרי של עבודת שדה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:21:55