מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח ספקטראלי בגיאודזיה - 018825

018825 - ניתוח ספקטראלי בגיאודזיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016801 חשבון תאום 2       מקצועות קדם


קורלציות בין נעלמים, משמעותן והטיפול בהן. רמת פתירות הנעלמים. בעיות בלתי פתירות ורגולריזציה של טיכונוב.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 prentice-hall m. s. lawrence digital spectral analysis with applications
1974 elsevier m. bath spectral analysis in geophysics

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:08:03