מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח ספקטראלי בגיאודזיה - 018825 (Current)

018825 - ניתוח ספקטראלי בגיאודזיה
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016801 חשבון תאום 2       מקצועות קדם


קורלציות בין נעלמים, משמעותן והטיפול בהן. רמת פתירות הנעלמים. בעיות בלתי פתירות ורגולריזציה של טיכונוב.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ג ד"ר רגב אלמוג אופיר הרצאה 11 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 prentice-hall m. s. lawrence digital spectral analysis with applications
1974 elsevier m. bath spectral analysis in geophysics

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 05:14:13