מקצוע מידע על מקצוע : גיאודזיה לווינית - 018823

018823 - גיאודזיה לווינית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014848 מבוא לגיאודזיה       מקצועות קדם


מודלים ושיטות בעיבוד מדידות gps. עקרונות לפתרון ה-integer ambiguity. פתרון שלם של epoch בודד. רשתות בקרה המבוססות על תחנות gps קבועות, תחנות מדומות ומערכות זמן אמת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 springer .tevnisser and klevsberg eds gps for geodesy

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 05:01:02