מקצוע מידע על מקצוע : סדנה יישומית ב-ג"י.אי.אס - 018821

018821 - סדנה יישומית ב-ג'י.אי.אס
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   3   1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  018817 עיבוד מידע גיאו-מרחבי       מקצועות קדם
 
  016803 מערכות מידע גיאוגרפי       מקצועות ללא זיכוי נוסף


גישות בפיתוח מערכות מידע גיאוגרפיות, התאמה ומיזוג של מידע מבוזר, שילוב מידע ממקורות שונים, היטלים והתמרות לא-לינאריות, שילוב של מודלים ואלגוריתמים מרחביים, בניה ותחזוקה של מבני נתונים טופולוגיים ושל geodatabase, פיתוח יישום ממ"ג באמצעות שפת script, בניית יישום ממ"ג באמצעות שפת פיתוח.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 esri press r. burke getting to know arcobjects: programming arcgis with vba
2003 esri press p.longley, m.batty advanced spatial analysis: the casa book

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:46:07