מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מודרניים בכרטוגרפיה ספרתית - 018820

018820 - נושאים מודרניים בכרטוגרפיה ספרתית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  018824 כרטוגרפיה ספרתית       מקצועות קדם


ניתוח דיוקים של שאילתות-ייצוג אי-ודאות, התפשטות שגיאה, זיהוי וייצוג גרפי של שגיאה, בקרת איכות ושערוכה, כרטוגרפיה בעידן רשת האינטרנט-מיפוי ברשת, מיפוי אינטראקטיבי, ויזואליזציה-תכנון גרפי, אנימציה, מציאות מדומה מיפוי קוגנטיבי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 pergamon s.e. guptill, j.l. morrison elememts of spatial data quality
2000 taylor and francis m.j. kraak, a. brown web cartography: developments and prospects

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:22:12