מקצוע מידע על מקצוע : חישה מרחוק רב מימדית - 018819 (Current)

018819 - חישה מרחוק רב מימדית
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016820 חישה מרחוק למיפוי סביבתי       מקצועות קדם


עיבודי תמונה מתקדמים, חילוץ וזיהוי אובייקטים בשיטות מורפולוגיות ומולטי-ספקטרליות, חישה מרחוק היפר-ספקטרלית: שיטות principle components analysis ושיטות clustering, פיענוח תמונה באמצעות מערכות עצביות מלאכותיות, מערכות מומחה כולל fuzzy logic, כריית ידע.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג ד"ר קיזל פאדי הרצאה 10 10
    08:30-10:30 ג ד"ר רויטברג ילנה מעבדה 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 academic press r. schowengerdt remote sensing: models and methods for image processing
2001 taylor and francis p. mather and b. teo classification methods for remotely lensed data

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 17:08:52