מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה טופוגרפית - 018816

018816 - אנליזה טופוגרפית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  018824 כרטוגרפיה ספרתית       מקצועות קדם


מדידות dsm ,lidar מקורות לנתונים, ניתוחי דיוקים, בקרת איכות, אנליזה על מידע וקטורי, ייצוג משטחים - tin,( triangulated irregular network ) אנליזה על משטחים רסטרים - אינטרפולציה, נצפות, פילטרים (החלקה, שפות, חציון), הצללה, חיבור dsm חופים, אנליזה מרחבית - אנליזה ספקטרלית, ניתוח צורני, חילוץ אוטומטי של פרטים מתוך dsm .
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 kogan page science k.j. stout, l. blunt three-dimensional surface topography
2001 springer-verlag berlin and heidelberg gmbh and co m.m. fischer, y. leung geocomputational modelling: techniques and applications

נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:59:37