מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה של רשתות גיאודטיות - 018814 (Current)

018814 - אנליזה של רשתות גיאודטיות
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014851 רשתות בקרה גיאודטיות       מקצועות קדם


רשתות בקרה קלאסיות ולוויניות. מערכות יחוס מתקדמות. מדדי איכות של רשת בקרה: דיוק, מהימנות ורגישות. אופטימיזציה של רשתות בקרה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג פרופ/ח אבן-צור גלעד הרצאה 11 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 birkhavser bostor b. kai plane networks and their applications

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 03:34:08