מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה של רשתות גיאודטיות - 018814

018814 - אנליזה של רשתות גיאודטיות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014851 רשתות בקרה גיאודטיות       מקצועות קדם


רשתות בקרה קלאסיות ולוויניות. מערכות יחוס מתקדמות. מדדי איכות של רשת בקרה: דיוק, מהימנות ורגישות. אופטימיזציה של רשתות בקרה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 birkhavser bostor b. kai plane networks and their applications

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 14:25:49