מקצוע מידע על מקצוע : אינטגרציה של מיפוי וחישה מרחוק - 018811

018811 - אינטגרציה של מיפוי וחישה מרחוק
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014857 מערכות מידע גיאוגרפי 1       מקצועות קדם
  016820 חישה מרחוק למיפוי סביבתי     או


מיפוי באמצעות לווינים וגיאומטריה של הדמאות לווין, שימוש בהיפרספקטרוסקופיה לגיאולוגיה וחקלאות, חישה מרחוק של צומח ים תיכוני, חישה מרחוק של תהליכי מדבור, שימושי מיקרוגלים (הדמאות מכ"מ) בחישה מרחוק, חישה מרחוק של האטמוספירה, זיהוי שינויים טמפורליים באמצעות הדמאות לווין, תשתיות גיאודטיות ומאגרי מידע גיאוגרפיים והדמאתיים.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:40:14