מקצוע מידע על מקצוע : מודלים בסימולצית תעבורה - 018709

018709 - מודלים בסימולצית תעבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014707 הנדסת תנועה       מקצועות קדם


הדמיה כטכניקה לפתרון בעיות דינמיות מורכבות, סיווג טכניקות הדמיה, סיווג ומאפיינים של מודלים של הדמיה בתעבורה, מקרוסקופי, מזוסקופי ומיקרוסקופי. שלבים בבנית מודל ההדמיה: בחירת מודל, תכנון הניסוי, כיול, אימות, ביצוע
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002246854 חובה 2000 mcgraw-hill a.m. law and w.d.kelton simulation modeling and analysis
    1992 transportation research board n.h.gartner,c.messer and a.k.rathi traffic flow theory monograph

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:16:32