מקצוע מידע על מקצוע : מודלים מתקדמים בתכנון התחבורה - 018708 (Current)

018708 - מודלים מתקדמים בתכנון התחבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  019709 ניתוח רשתות תחבורה       מקצועות קדם
  019710 מודלים לניתוח ביקושים     או


מודלים סטטיסטיים שימושיים בתכנון תחבורה: cluster analysis, factor analysis ומשוואות סימולטניות. מודלים אקונומטרים מתקדמים של ביקוש בדיד: פרוביט ולוגיט קרנל. אמידת מודלים בעזרת סימולציה, מקסימיזציה נומרית ושיטת הנראות המקסימלית בסימולציה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
302 רבין 08:30-10:30 ב פרופ. טולדו תומר הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 cambridge university press k. train discnete choice methods with simulation
1994 north holland d. mcfadden handbook of econometrics vol 4

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 02:42:48