מקצוע מידע על מקצוע : תכנון תחבורה מבוסס פעילויות - 018706

018706 - תכנון תחבורה מבוסס פעילויות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  019710 מודלים לניתוח ביקושים       מקצועות קדם


ביקוש לתחבורה מהיבט ניתוח פעילויות בתהליכי תכנון תחבורה וכביקוש נגזר מפעילויות. אמידה של מערכות מודלים בדידים ודוגמאות של מערכות מודלים מבוססי פעילויות. יישום מודלים מבוססי פעילויות בעזרת מיקרו סימולציה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 pergamon, amsterdam d. hensher travel behavior research, the leading edge
1998 elsevier, amstterdam garling, laitila, and westin theoretical foundations of travel choice modeling

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:41:04