מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מתקדמות בתחבורה ציבורית - 018704

018704 - מערכות מתקדמות בתחבורה ציבורית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014716 תכנון ותפעול תחבורה ציבורית       מקצועות קדם


מערכות מתקדמות של תחבורה ציבורית: רכבות, אוטובוסים, מעבורות וקשרי הגומלין בינהן. מערכות מתקדמות של איסוף נתונים. שיטות לתכנון לוחות זמנים אופטימליים. אלגוריתמים לתכנון סידורי עבודה לכלי רכב שונים. תכנון מסלולים ברשת ומסלולים מקוצרים. תכנון של סינכרון אופטימלי בלוחות הזמנים. אינטגרציה ושילוביות בתוך ובין המערכות השונות. שיטות העדפה לתחבורה הציבורית. תכנון יעיל של תפעול ובקרה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 springer-verlag   computer-aided transit scheduling

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:37:06